عنکبوت‌ها  در اندازه و شکل‌های مختلفی هستند اما خوشبختانه هیچ‌کدام به بزرگی اندازه‌ای که در فیلم‌های ترسناک نشان می‌دهند نیستند. بیشتر مواقع عنکبوت‌ها اگر تحریک نشوند با انسان‌ها کاری ندارند. خبر خوب این است که این عنکبوت‌ها را در خانه‌مان نمی‌بینیم. پس از این عنکبوت‌های 8 پا نترسید و خوشحال باشید که این موجود را از اینترنت مشاهده می‌کنید.

عجیب‌ترین عنکبوت‌های دنیا

عنکبوت‌ها  در اندازه و شکل‌های مختلفی هستند اما خوشبختانه هیچ‌کدام به بزرگی اندازه‌ای که در فیلم‌های ترسناک نشان می‌دهند نیستند. بیشتر مواقع عنکبوت‌ها اگر تحریک نشوند با انسان‌ها کاری ندارند. خبر خوب این است که این عنکبوت‌ها را در خانه‌مان نمی‌بینیم. پس از این عنکبوت‌های 8 پا نترسید و خوشحال باشید که این موجود را از اینترنت مشاهده می‌کنید.

1.    عنکبوت دم عقربی: این نوع عنکبوت باعث می شود شما گیج شوید البته نه با زهرش بلکه به خاطر ظاهرش. نوع ماده آن دمی شبیه عقرب دارد و وقتی روی بدن حرکت می‌کند خیلی وحشتناک به نظر می‌رسد.

عجیب‌ترین عنکبوت‌های دنیا  تصاویر

2.    عنکبوت کور یا عنکبوت گرگی: این نوع عنکبوت در غار‌های بسیار زندگی می‌کند و هرگز تاریکی را رها نمی‌کند. این نوع عنکبوت چشم ندارد ولی حس‌گرهایی دارد که مواد شیمیایی به جا مانده از صیدش را دنبال می‌کند.

عجیب‌ترین عنکبوت‌های دنیا  تصاویر

3.    عنکبوت قاتل: این عنکبوت با فک بزرگش شبیه یک حشره معمولیست. این عنکبوت به چیزی لب نمی‌زند مگر عنکبوت‌های دیگر.

عجیب‌ترین عنکبوت‌های دنیا  تصاویر

4.    عنکبوت آبی: اگر چه عنکبوت‌هایی هستند که در آب هم می‌روند اما این نوع خاص عنکبوت اکثرا زیر آب زندگی می‌کند. البته نمی‌تواند مانند ماهی اکسیژن آب را مصرف کند ولی در زیر آب خانه‌ای از اکسیژن برای خود می‌سازد که با خود به این طرف و آن طرف می‌برد.

عجیب‌ترین عنکبوت‌های دنیا  تصاویر

5.     عنکبوت خوشحال: این عنکبوت با صورت خوشحال و شادش همیشه به این شکل نیست. بعضی از عنکبوت‌ها هستند که مارکی که روی صورت‌شان است به شکل ترسیده یا اخم کرده است. این نوع عنکبوت از نوع بی‌آزار است.

عجیب‌ترین عنکبوت‌های دنیا  تصاویر

 باشگاه خبرنگاران

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/